Links


De social distance van 1,5 meter zijdelings en voor/achter moet behouden blijven.

Hierbij mag je de andere weggebruikers niet hinderen. Dus indien nodig rijden wij op een 'lint'.


Het bestuur stelt per groep (A,B, C-D) een of meerdere wegkapiteins aan. De wegkapitein draagt een driekleurige armband.

De wegkapitein zorgt voor een goed verloop van de rit. Hij zorgt er tevens voor dat de regels van de social distance nageleefd worden.

Hij maakt de aanwezigheidslijst op.


A-groep : Nick - verzamelen ter hoogte van het monument

B-groep : Patrick - verzamelen parking naast gemeentehuis

C-D- groep : Eddy / Damida - verzamelen ter hoogte van de kerk


Indien er geen bestuurslid aanwezig is vragen wij dat een vertrouwd lid deze taak op zich neemt.

A en B-groep kan eventueel samen rijden.


Richtlijnen voor de leden :


- Blijf thuis als je ziek bent (hoesten, keelpijn, > 37,5 lichaamstemperatuur, diarree, spierpijn,....)

- Was je handen voor je vertrekt naar de groepsrit

- Neem je eigen bevoorrading mee

- Gebruik je eigen sportmateriaal (fiets, helm, kledij, drinkbus,.....), geef geen drinkbus of eten door

- Vermijd nauw contact met de leden, hou voldoende afstand, kom net op tijd op het dorp (niet te vroeg)

- Neem een zakdoek mee (spuwen en snot wegblazen is niet toegestaan). Daarom neem je best een aantal papieren zakdoeken mee, die je na de rit thuis weggooit in een afgesloten vuilnisbak.

- Geef geen hand of knuffel

- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen


Wij rekenen ten stelligste op de verantwoordelijkheid en burgerzin van alle leden.


Contactpersoon voor de leden/gemeente/contacttracers : Nick  Raman


Veel fietsplezier en hou het veilig !


Het bestuur


shutterstock_225287734___serialized5_edited1